Документ
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/ezhegodnyi.html
не найден! Код ezhegodnyi