Документ
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/ezhegodnyj.html
не найден! Код ezhegodnyj