Документ
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/kollektivn3/bolshaya_r.html
не найден! Код bolshaya_r